Ăn thuần chay kiến tạo Hòa Bình

(Loving Vegan Group) – “Nếu 100% dân số thế giới ăn thuần chay ngay bây giờ, thì kết quả tốt đẹp của việc này sẽ được thấy trong vòng trên dưới 60 ngày – tức là 8 tuần” – Thanh Hải Vô Thượng Sư

Ăn chay có thể tránh mọi xung đột xã hội. Chúng ta chỉ cần một diện tích đất đai tương đối nhỏ để trồng trọt làm lương thực cho con người, nhưng nếu muốn sản xuất thịt đủ cung ứng cho con người trên toàn địa cầu thì nhu cầu đồng cỏ và diện tích đất đai phải vô cùng rộng lớn để chăn nuôi, gấp một phần ba lần. Ở thời Hy Lạp cổ đại, nhà triết học nổi danh Socrates đã từng khuyên bảo loài người nên ăn chay: "Nếu mọi người đều ăn thịt thì chúng ta phải cần rất nhiều diện tích đồng cỏ để chăn nuôi nên dễ sinh ra các cuộc chém giết lẫn nhau để tranh giành lãnh thổ".

Lòng tham là cội nguồn của chiến tranh, lòng tham khiến cho con người coi rẻ mọi đất nước khác, muốn dập tắt chiến tranh thì phải diệt ngay từ gốc rễ mới đem lại hòa bình thực sự. Ăn chay tạo cho con người hiền hòa, tĩnh lặng. Nếu nhân loại trên toàn thế giới đều ăn thuần chay, mọi người sẽ đều sống trong sự thanh bình, không lòng sân hận, chém giết lẫn nhau. Đức Phật đã dạy: “Lấy oán báo thù, oán thù chồng chất. Lấy đức báo oán, oán tự tiêu tan”. Nhiều người tin rằng họ có thể tiêu diệt hận thù bằng sự thù hận khác thô bạo hơn, nhưng không bao giờ được. Chỉ có cách ngược lại là dùng tình thương mới hóa giải được hận thù, thì nhất định hòa bình sẽ hiện hữu trường tồn. Tình thương có thể bao dung cho tất cả mọi người và họ sẽ yêu thương mọi quốc gia một cách bình đẳng. Khi họ yêu mọi quốc gia như yêu quê hương họ thì họ còn chiến đấu với ai nữa?

Khi không sát hại hay ăn thịt động vật thì chúng ta đã thể hiện được tinh thần bình đẳng của muôn loài, vì tất cả các loài vật đều muốn được sống và tồn tại trên thế giới này, chúng cũng biết đau và sợ hãi. Thực tế các nhà nghiên cứu đã chứng minh lợn là một loài động vật rất thông minh và có tính xã hội nhất trên thế giới, tuy nhiên chúng phải chịu quá trình nuôi nhốt tàn nhẫn, những động vật được nuôi để đáp ứng sự tiêu thụ cũng bao gồm bò, gà, vịt… chúng cũng cần có sự bình đẳng về sự sống giống như chúng ta. Ngoài việc trưởng dưỡng bản tính từ bi bằng cách bảo vệ mọi sự sống, ăn thuần chay là con đường duy nhất dẫn đến hòa bình chung của con người và của muôn loài.

Loving Vegan Group